KOMMENDE ARRANGEMENTER DU KAN DELTAGE I

OPERETTEBÅDEN 2024

OPERETTEBÅDEN Showbåden klar, pirat, start. Copenhagen Opera festivals populære showbåden, lægger endnu engang fra kaj med højt humør og vokale udfoldelser. Denne gang med en ren skattekiste af charmerende rariteter og kendte hits fra teatrets, filmens og populærmusikkens syv verdenshave,...
Read More
OPERETTEBÅDEN 2024

5-kamp Dyrehavsbakken 2024

5KAMP DYREHAVSBAKKEN 24 Alle kan deltage i konkurrencerne, højde, drøjde, sommerkjoler og højhælede sko er ingen hindring. Lad det indre barn slippe fri, og giv resten af selskabet kamp til stregen når i kæmper om førstepladsen. Du får mulighed for...
Read More
5-kamp Dyrehavsbakken 2024

Bestyrelse

FORMAND

Ingerlise Jensen

BEST. MEDLEM

Jette Yvon Holst

BEST. MEDLEM

Hanne Johansen

...

...

...

...

FORMANDENS BERETNINGGENERALFORSAMLING 31.03 2016 GENERALFORSAMLING 22.03 2017 GENERALFORSAMLING 08.03 2018GENERALFORSAMLING 08.03 2019VEDTÆGTER

FORMANDENS BERETNING.

Så gik året 2015 hvor vi stiftede Nordsjællandturforening, vi må sige at det gik godt. Vi har fået mange søde og positive medlemmer som forstår, at hygge sig sammen.

Vi har efter medlemmernes ønske arrangeret en   udflugt om måneden og i 2015 startede vi med en guidet rundvisning på Kronborg slot, Helsingør.

Måneden efter var vi på Amalienborg Museet med besøg på Bel-Etage som ellers kun er forbeholdt de Kongelige.

Så kom Frederiksborg Slot med udstilling af Dronningens kjoler gennem 75 år.

Vi var på besøg på Dyrehavsbakken for at se det nyopførte Korsbæk.

Med Allan Mylius Thomsen var vi i Nyhavn som fortalte historien om stedet.

Vi var med operettebåden i Københavns kanaler, denne tur blev så stor en succes derfor gentager vi den den 31. juli.2016

I nordhavnen var vi på besøg på et krydstogtskib, vi blev guidet rundt og sluttede med en 3 retters menu med vine ad libitum.

Den næste tur gik til Helsingborg hvor vi  ifølge med Borgmesteren Mats Sander fik en rundvisning. Efter den guidede tur gik vi ombord på færgen hvor vi fik frokost og sejlede mellem Helsingborg og Helsingør .

Vi var derefter på Københavns Rådhus hvor en af Rådhusvagterne var vores guide.

Vi arrangerede en tur til Louisiana hvor vi skulle opleve den Japanske kunster Kusamu. Desværre var tilslutningen  ikke stor da flere af vores medlemmer allerede havde set udstillingen.derfor måtte vi aflyse turen.

Året sluttede med julefrokost på Sundkroen i Helsingør hvor Nordkystens syngepiger underholdt.

Januar måned 2016 havde vi booket et besøg i Naverhulen i Helsingør, men på grund af manglende tilslutning måtte turen aflyses.

Vi var på Revymusseet hvor vi så udstillingen med Dirsh Passer der ville være blevet 90 år. Steffan Fønss fortalte historien.

I marts måned arrangerede vi en tur til Carlsberg. Denne tur blev aflyst.

Det var hvad jeg havde at berette og giver derfor ordet til dirigenten.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden som hævede generalforsamlingen kl. 18.00.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 2016

31. MARTS 2016 TOLDKAMMERET, HELSINGØR

I alt mødte 23 medlemmer op til generalforsamlingen. Start kl. 16.00.

Formanden Jørgen Suddergaard bød velkommen og gik straks over til punkt 1 på dagsordenen.

Valg af dirigent og referent.

Formanden foreslog henholdsvis  Arne Hansen og  Inge Bak til disse poster, som derefter blev valgt.

Arne konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet,som dermed var beslutningsdygtig.

Formandens beretning.

Se venligst vedlagte kopi.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

Fremlæggelse af revideret regnskab.

Ingerlise Suddergaard fremlagde regnskabet, som blev godkendt med akklamation.

Behandling af indkomne forslag.

Kontigent for næste sæson forbliver 100kr.

Valg af 4 bestyrelsesmedlemer.

På valg var:

Jørgen  Suddergaard som blev genvalgt.

 Ingerlise Suddergaard som blev genvalgt.

Jette Yvon Holst som blev genvalgt.

Inge Bak blev valgt som ny til bestyrelsen.

 

Valg af revisor

På valg var Ingerlise Suddergaard som blev genvalgt.

 

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 2017

22. MARTS 2017 TOLDKAMMERET, HELSINGØR

Antal deltagere: 22

Bestyrelsesformand Jørgen Suddergaard indledte generalforsamlingen med at sige velkommen og tak til de fremmødte medlemmer, for at de kom og deres opbakning i det forløbne år på vore ture. Ved en forglemmelse var der i indkaldelsen ikke blevet anført, at et bestyrelsesmedlem Inge Bak af fri vilje, havde forladt bestyrelsen.

Jørgen oplyste, at bestyrelsen havde valgt Ingerlise Suddergaard som referent. Derefter orienterede Jørgen om dagens program.

Punkt 1

Valg af dirigent.

Per Wøldike blev, efter indstilling af bestyrelsen, valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet korrekt.Herefter styrede Per forsamlingen gennem dagsordenens punkter.

Punkt 2

Formandens beretning.

Jørgen indledte sin beretning med, at sige der var sket mange ting i foreningen i 2016. Herefter berettede han om de ture vi havde været på.Om ture som var blevet en tradition, Operettebåden, Besøg på Krydstogtskib.
Desværre var der også ture der måtte aflyses grundet manglende tilslutning. Ud fra dette ønskede Bestyrelsesformanden at høre om medlemmerne havde specielle ønsker om ture.

Jørgen beklagede overfor medlemmerne, at de havde fået tilsendt samme mail flere gange men fortalte, at det var nødvendigt, da vi havde fået (gen) opdateret vor hjemmeside og systemet skulle afprøves.
Han fortalte, at alle medlemmer i den forbindelse vil få et nyt medlemskort /nr.

En stor tak fra formanden til Lars D. Thomsen for den flotte hjemmeside som nu kører perfekt.
Formanden afsluttede sin beretning, som blev godkendt.

Punkt 3

Kasseren aflægger regnskab.

Ingerlise gik regnskabet igennem, der var stor tilfredshed hos medlemmerne . Der var et medlem som ikke forstod en af posterne i regnskabet. Bestyrelsen og medlemmerne blev enige om, for ikke at skabe misforståelser om
hvor eller hvad pengene gik til, at kalde denne post for Driftomkostninger for fremtiden.

Kasserens regnskab blev godkendt.

Punkt 4

Kontigent.

Bestyrelsen anbefalede uændret kontigent. 100kr. årligt forslaget blev godkendt.

Punkt 5

Indkomne forslag.

Der var ikke indkommen nogen forslag.

Eventuelt.

Formanden forklarede at han ønskede, at få tilladelse til, at skrive/rette ind i loven , at Jørgen Suddergaard og Ingerlise Suddergaard ikke kan være på valg før de selv og på eget intiativ vælger, at gå som formand og næstformand, kasser.
Grunden til det er, at de på eget intiativ har started foreningen.
Ændring af loven blev godkendt.
Bestyrelsesmedlem, Jette Yvon Holst modtog genvalg.
Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for to år.

Medlemmerne.

Efter spørgsmålet fra Formanden om der var specielle ønsker om ture i foreningen, kom flere medlemmer med mange ture de kunne ønske. blot for, at nævne nogen, for der var mange forslag.
Sofiero, Assistent kirkegården, Birkegårdens haver. Hven sejltur....

Per Wøldike afsluttede generalforsamlingen og sagde tak for god ro og orden og et flot fremmøde.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 2018

HAMLET KRONBORG, HELSINGØR.

Antal deltagere 24, Bestyrelsesformand Jørgen Suddergaard indledte generalforsamlingen med at sige velkommen og tak til de fremmødte medlemmer for at de kom, og deres opbakning i det forløbne år på vores ture.

 

Jørgen oplyste at bestyrelsen havde valgt Ingerlise Suddergaard som referant. Derefter orienterede formanden om dagens program.

 

Punkt 1

Valg af dirigent.

Arne  Hansen blev, efter indstilling af bestyrelsen valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet korrekt. Herefter styrede Arne forsamlingen gennem dagsordens punkter.

 

Punkt 2

Jørgen indledte sin beretning med, de  ture vi havde være på i løbet af året. Han fremhævede besøget i Københavns lufthavn med rundtur på arealet og besøg på brandstationen.

Som noget nyt var vi på tur til Julemarked i Lubeck og Hamburg. Turen varede tre dage.

Formanden takkede Lars D. Thomsen som står for alt IT i foreningen for hans store og flotte arbejde med hjemmesiden, facebook, og få de arrangerede ture  ud til medlemmerne.

 

Punkt 3

Kasseren aflagde regnskab, som blev godkendt af medlemmerne.

 

Punkt 4

Indkomne forslag.

Der var ingen forslag.

 

Arne Hansen afsluttede generalforsamlingen og takkede for et godt fremmøde, ro og orden.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 2019

HAMLET KRONBORG, HELSINGØR.

Antal deltagere. 18.

 

Punkt 1.

Bestyrelsesformand Jørgen Suddergaard indledte mødet med, at sige velkommen, og tak til de fremmødte medlemmer for at de kom,

Og for deres opbakning i det forløbne år, på de arrangerede ture.

Formanden oplyste at bestyrelsen, havde valgt Ingerlise som referent.

Derefter orienterede formanden, om dagens program.

 

Punkt 2.

Valg af dirigent.

Arne Hansen blev, efter indstilling af bestyrelsen valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet korrekt.

Herefter styrede Arne forsamlingen gennem dagsordens punkter.

 

Punkt 3.

Formanden indledte sin beretning med de ture som vi har genemført i løbet af året.

Som noget nyt, var vi med Operettebåden med Adventhygge i December,

vi oplevede den skrupcharmerende og alside sangerinde Ingeborg Børch.

Og de formidablen og muntre pianist Jacob Beck.

Alt i alt et godt og aktivt år for foreningem.

 

Punkt 4

Formanden takkede Lars D. Thomsen som står for alt IT i foreningen, for hans store og flotte arbejde med hjemmesiden og facebook,

Og for de arrangerede ture han sender til medlemmerne.

 

Punkt 5.

Indkomne forslag.

Der var forslag fra medlemmerne om nye ture.

Fjernvarmeværket, Tejners museum, Naverhulen.

 

Punkt 6.

Dirigenten afsluttede mødet klokken 15.30 og takkede for et godt fremmøde, ro og orden.

NORDSJÆLLAND TURFORENING VEDTÆGTER.

§1
Foreningens navn NORDSJÆLLAND TURFORENING , Meulenborg Park 28, 3070 Snekkersten.

§2
Formål at arrangerer ture til alle medlemmer af foreningen 60 + til seværdigheder i Danmark evt. udlandet.

§3
Foreningens start er den 1.Januarr 2015 og består af udelukkende frivillig medhjælp. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer Formand, Næstformand der også er kasserer samt et menigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er på valg hvert 2. år. Ud over bestyrelsen er der tilsluttet frivillige guider der deltager på de enkelte udflugter.

§4
Adgang til at blive medlem har alle 60 år + og det årlige kontingent er kr. 150,00, hvilket  dækker diverse administrative omkostninger. De enkelte ture betales ved tilmelding.
Alle ture foregår fra Helsingør med bus, og denne vil være indregnet i turprisen. Ved ture hvor vi benytter de offentlige transport (dsb,movia eller anden udbyder) er transport for egen regning til bestemmelsesstedet.

§5
Anmodning om medlemskab rettes til bestyrelsen og hver ansøger der godkendes modtager et medlemsbevis.

§6
Alle medlemmer opgiver Fulde navn, Adresse, Postnummer Fødselsdato, Telefon og E-mail.

§7
Såfremt et medlem ikke indbetaler kontingent rettidigt, slettes vedkomnes medlemsskab automatisk,  og kan herefter ikke deltage i planlagte ture til medlemspris.

§8
Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af Marts måned.

§9
Foreningen tegnes af formanden og kassereren hver for sig. Dette betyder at kassereren har råderet over kassebeholdningen til brug for betaling af diverse udgifter.