GENERALFORSAMLING 2024

ARRANGEMENTET HAR VÆRET AFHOLDT OG MAN KAN IKKE TILMELDE SIG

GENERALFORSAMLING 2024

Hermed indkaldes Nordsjælland Turforenings fuldgyldige medlemmer til årets generalforsamling

SØNDAG den 17 MARTS KL 13.00

FRIVILLIGCENTER KRONBORGVEJ 1C, 2SAL - 30000 HELSINGØR

Ønsker du at deltage men er endnu ikke medlem, eller ønsker du at medbringe gæster som endnu ikke er medlemmer, kan man melde sig ind i foreningen ved at klikke her>>>>.

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent og referent
 2.  Beretning for det forløbne år v/formand Ingerlise Jensen
 3.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 4.  Indkomne forslag.
 5.  Bestyrelsen foreslår ændring af paragraf 3 og tilføjer paragraf 10.

€ 3 Bestyrelsen består af en formand og en til to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden vælges for 2 år ad gangen og ligeledes at bestyrelsesmedlemmer vælges 2 år af gangen
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Tegningsret er formanden og en til to andre.

€. 10 Bestyrelsen kan opløse foreningen alle overskydende midler går til Kirkens Korshær.

Efter generalforsamlingen hygger vi med frokost, kaffe og kage.

 

På foreningens vegne og glædelig gensyn
Ingerlise

 

Grundet stigende omkostninger og et reduceret tilskud fra kommunen, vil der i år være en egenbetaling på 50 kroner for at deltage i frokosten. Generalforsamlingen er for medlemmer. Vil du være medlem skal du betale kontingent på 150 kroner på dagen.  Vi forventer at arrangementet kommer til at vare 3 timer.

Betaling senest den 10 marts til foreningens konto 9570 13270597

TILMELDING

  Navn *

  Telefon *

  E-mail *

  Medlemnr *

  Antal gæster     

  Kommentar