Fredensborg Slot

Aktivitet har
fundet sted

Nordsjælland turforenings medlemmer blev modtaget til rundvisning på slottet af en guide som straks førte os ind i forhallen på slottet hvor Dronningen normalt modtager sine gæster.

Udenfor holdt livgarden vagt fordi Kronprinsparrets børn var hjemme i Cantalihuset. Slottet blev bygget som jagtslot for Frederik 4.

Regentparret benytter slottet om foråret og efteråret. Slottet danner ramme om store begivenheder i den kongelige familie.

Ved statsbesøg er der tradition for, at det besøgende statsoverhoved med en diamant skriver sit navnetræk på en af slottes glasruder.

Slotkirken stilles til rådighed for meninghederne i Asminderød- Grønholdt sogne og der er gudstjeneste i kirken hver søndag.

Da vi havde set og hørt historien om slottet indenfor, var der en ny guide som førte os ud i slotshaven hvor vi fik historien om de 7 alleer der går fra slottet mod Esrum sø.
Vi så alle de mange statuer som står der.

Derfra gik vi til marmorhaven som er regentens private have og derfor normalt er uden adgang for publikum, til den nyanlagte have som erstatter Dronning Ingrid gamle rosenhave. Vi så den Kgl. Urtehave og vi endte i Orangeriet.

Et  smukt og elegant slot som bliver betragtet som Danmarks Versailles.

Et slot med en spændene historie. Vi takker for en vellykket rundvisning både ude og inde.